Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej – przebudowa i modernizacja placu zabaw wraz z siłownią zewnętrzną przy ul. Wiejskiej  w Bukownie

Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej – przebudowa i modernizacja placu zabaw wraz z siłownią zewnętrzną przy ul. Wiejskiej w Bukownie

12.12.2023

W dniu 12.12.2023 r. Gmina Bukowno zawarła umowę z Województwem Małopolskim o dofinansowanie projektu pn. Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej – przebudowa i modernizacja placu zabaw wraz z siłownią zewnętrzną przy ul. Wiejskiej w Bukownie finansowanego ze środków Euro...

Czytaj dalej
Maluch + 22-29 Utworzenie 20 nowych miejsc opieki nad dziećmi w nowej instytucji pod nazwą Miejski Żłobek w Bukownie

Maluch + 22-29 Utworzenie 20 nowych miejsc opieki nad dziećmi w nowej instytucji pod nazwą Miejski Żłobek w Bukownie

29.11.2023

Gmina Bukowno otrzymała dofinansowanie na realizację zadania pod nazwą: "Utworzenie 20 nowych miejsc opieki nad dziećmi w nowej instytucji pod nazwą Miejski Żłobek w Bukowie „Akademia Malucha” pod adresem ul. Niepodległości 11, 32-332 Bukowno", w ramach programu „MALUCH +” 2022-2029. Na skutek pod...

Czytaj dalej
Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej- modernizacja placu zabaw przy ul. Wyzwolenia w Bukownie

Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej- modernizacja placu zabaw przy ul. Wyzwolenia w Bukownie

27.08.2023

W dniu 25.08.2023 r. Gmina Bukowno zawarła umowę z Województwem Małopolskim o dofinansowanie projektu pn. „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej- modernizacja placu zabaw przy ul. Wyzwolenia w Bukownie” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Ro...

Czytaj dalej
Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskie dla Ukrainy – Pakiet Edukacyjny

Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskie dla Ukrainy – Pakiet Edukacyjny

15.05.2023

Z przyjemnością informujemy, iż Gmina Bukowno w dniu 15 maja 2023 r.  podpisała umowę powierzenia grantu w ramach projektu pn. „Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskie dla Ukrainy – Pakiet Edukacyjny”. Dofinansowania w kwocie 100 621,50 PLN udzielił Zarząd Województwa Małopolski...

Czytaj dalej
Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskie dla Ukrainy. Wsparcie grantowe EFRR dla NGO i JST – infrastruktura społeczna

Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskie dla Ukrainy. Wsparcie grantowe EFRR dla NGO i JST – infrastruktura społeczna

14.04.2023

W dniu 14.04.2023 roku Gmina Bukowno podpisała umowę o powierzenie grantu Nr 51/PS/XIII/2023 w ramach projektu grantowego pn. „Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskie dla Ukrainy. Wsparcie grantowe EFRR dla NGO i JST – infrastruktura społeczna” w ramach 14 Osi Priorytetowej REACT-EU dl...

Czytaj dalej
Bezpieczny pieszy – doposażenie infrastruktury drogowej w mieście Bukowno w urządzenia sprzyjające poprawie bezpieczeństwa w ruchu drogowym ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa pieszych

Bezpieczny pieszy – doposażenie infrastruktury drogowej w mieście Bukowno w urządzenia sprzyjające poprawie bezpieczeństwa w ruchu drogowym ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa pieszych

09.04.2023

W dniu 07.04.2023 r. Gmina Bukowno podpisała umowę na dofinansowanie zadania pod nazwą „Bezpieczny pieszy – doposażenie infrastruktury drogowej w mieście Bukowno w urządzenia sprzyjające poprawie bezpieczeństwa w ruchu drogowym ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa pieszych” w ramach programu...

Czytaj dalej
Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych - Grant 1

Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych - Grant 1

28.02.2023

W dniu 28.02.2023 Gmina Bukowno podpisała umowę powierzenia grantu – Grant 1 w ramach Projektu grantowego pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych” 10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólne...

Czytaj dalej
Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych - Grant 3

Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych - Grant 3

24.11.2022

W dniu 24.11.2022 r. Gmina Bukowno podpisała umowę powierzenia grantu – Grant 3 w ramach Projektu grantowego pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych” 10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój Kształ...

Czytaj dalej
Bezpieczna Małopolska – Etap II samochody Ochotniczej Straży Pożarnej

Bezpieczna Małopolska – Etap II samochody Ochotniczej Straży Pożarnej

25.08.2022

Bezpieczna Małopolska – Etap II samochody Ochotniczej Straży Pożarnej  Gmina Bukowno w dniu 29.05.2023 r. podpisała Umowę Partnerską z Województwem Małopolskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Małopolskiego na realizację projektu pn. „Bezpieczna Małopolska – Etap II samochody Ochot...

Czytaj dalej
Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski

Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski

30.11.2017

Nazwa projektu: Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski Nazwa programu: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Całkowity koszt inwestycji: 110 890 509,24 PLN Wartość dofinansowania: 59 261 849,86 PLN Opis: W ramach projektu nr RPMP.04.01.01-IZ.00-12-082/1...

Czytaj dalej
MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W MAŁOPOLSCE II W ZAKRESIE DORADZTWA ZAWODOWEGO

MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W MAŁOPOLSCE II W ZAKRESIE DORADZTWA ZAWODOWEGO

11.04.2017

Od 1 września 2017 r. w Gminie Bukowno realizowany będzie projekt pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego”. Jednym z komponentów projektu jest wsparcie orientacji zawodowej uczniów szkół podstawowych i oddziałów gimnazjalnych – przedsięwzię...

Czytaj dalej