URZĄD MIEJSKI w BUKOWNIE,

ul. Kolejowa 16, 32-332 Bukowno

 

tel. 32 626 18 20, fax. 32 642 15 44
 

adres e-mail: sekretariat@umbukowno.pl

skrytka ePUAP: /434f9pyqrh/SkrytkaESP

 

Telefon alarmowy Zarządzania Kryzysowego (w godzinach pracy): 784 721 931

 

 

Numery bezpośrednie:

 

Sekretariat

326261830

Urząd Stanu Cywilnego

326261839

Referat Organizacyjno-Administracyjny (Elektroniczne Biuro Podawcze)

326261851

Referat Organizacyjno-Administracyjny (Biuro Rady)

326261837

Referat Finansowo Księgowy (Podatki)

326261849

Referat Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej

326261828

Referat Przedsięwzięć Publicznych

326261835

Referat Gospodarki Przestrzennej, Nieruchomościami i Budownictwa

326261848

Referat Gospodarki Przestrzennej, Nieruchomościami i Budownictwa (Architektura)     

326261855

Referat Spraw Obywatelskich (meldunki, dowody osobiste)

326261850

Referat Spraw Obywatelskich (działalność gospodarcza)

326261853

Stanowisko Zarządzania Kryzysowego

326261829

784721931

Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa

326261845

Referat Gospodarki Lokalowej i Organizacji Transportu Lokalnego

326261840

Referat Rozwoju Miasta i Funduszy Zewnętrznych

326261836

326261846

nr tel.

Skarbnik Miasta

326261843

Przewodniczący Rady Miejskiej

326261837

Sekretariat

326261830

Sekretariat

326261831

Urząd Stanu Cywilnego

326261839

Referat Biuro Prawne

326261842

Kierownik Referatu Przedsięwzięć Publicznych

326261833

Referat Przedsięwzięć Publicznych

326261835

Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej, Nieruchomości i Budownictwa

326261848

Referat Gospodarki Przestrzennej, Nieruchomości i Budownictwa (Architektura)

326261855

Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich

326261853

Referat Spraw Obywatelskich

326261850

Stanowisko Zarządzania Kryzysowego

326261829

Kierownik Referatu Organizacyjno-Administracyjnego

326261847

Referat Organizacyjno-Administracyjny (Elektroniczne Biuro Podawcze)                             

326261851

Referat Organizacyjno-Administracyjny (Biuro Rady)

326261837

Referat Organizacyjno-Administracyjny

326261857

Referat Rozwoju Miasta i Funduszy Zewnętrznych

326261836

326261846

Referat Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej

326261828

Kierownik Referatu Finansowo-Księgowego

326261852

Referat Finansowo - Księgowy

326261854

Referat Finansowo - Księgowy - Podatki

326261849

Referat Kontroli i Budżetu

326261858

Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa

326261845

Referat Gospodarki Lokalowej i Organizacji Transportu Lokalnego

326261840Adres kontaktowyBurmistrz Miasta

Zastępca Burmistrza

Sekretarz Miasta

Skarbnik MiastaSekretariat UM

Biuro Rady MiejskiejReferat Spraw Obywatelskich

Urząd Stanu Cywilnego

Referat Gospodarki Przestrzennej, Nieruchomości i Budownictwa

Referat Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej

Referat Przedsięwzięć Publicznych

Pełnomocnik ds. Informacji Niejawnych

Referat Organizacyjno-Administracyjny

Biuro Prawne

Referat Finansowo-Księgowy

Referat Kontroli i Budżetu

Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Referat Gospodarki Lokalowej i Organizacji Transportu Lokalnego                                        

Referat Rozwoju Miasta i Funduszy Zewnętrznych

Informatyka UM