19 czerwca 2018 r. weszła w życie uchwała Rady Miejskiej w Bukownie wprowadzająca w Bukownie "Kartę Aktywnego Mieszkańca". Dzięki niej Mieszkańcy Bukowna mogą korzystać z 50% zniżki na bilety wstępu na baseny, korty tenisowe, Centrum Aktywności Ruchowej (siłownię) i Centrum Odnowy Biologicznej (tzw. SPA) w Bukownie.


Skierowana do Rady przez Burmistrza Miasta propozycja stworzenia Programu "KARTY AKTYWNEGO MIESZKAŃCA" ma na celu zwiększenie aktywności fizycznej oraz poszerzenie oferty spędzania wolnego czasu dla naszych Mieszkańców.


Jednocześnie ma szansę stać się instrumentem wzmacniającym poczucie tożsamości lokalnej, integrację Mieszkańców i ich identyfikację z Bukownem, jako miejscem, gdzie warto mieszkać.


Miejskie karty pojawiają się w coraz większej ilości aglomeracji miejskich i w zależności od złożoności i stopnia zaawansowania technologicznego konkretnego rozwiązania dają z reguły możliwość tańszego korzystania przez mieszkańców z miejskich instytucji kultury i obiektów sportowych, komunikacji miejskiej, czy rozliczeń w strefach płatnego parkowania.

 

W tych bardziej zaawansowanych rozwiązaniach karta miejska potrafi się integrować w elektroniczną legitymacją studencką ELS, może być używana jako środek płatniczy w rozliczeniach z instytucjami miejskimi, pełnić funkcję elektronicznej portmonetki, czy służyć do rozliczeń w systemach tzw. miejskiego rowera (velo-city). Zawsze jednak są formą wymiernej korzyści płynącej dla mieszkańców z faktu bycia mieszkańcem danej miejscowości.
I chociaż karty miejskie stają się coraz bardziej popularne, to jednak w powiecie olkuskim jest to pierwsza taka inicjatywa.


Nasz program polega obecnie na przyznaniu dla posiadaczy Karty Aktywnego Mieszkańca 50% zniżek na indywidualne bilety oraz karnety wstępu na basen rekreacyjny MOSiR, na krytą pływalnię w Szkole Podstawowej nr 1, na korty tenisowe MOSiR, do Centrum Aktywności Ruchowej (siłowni) i Centrum Odnowy Biologicznej MOSiR.


Kartę Aktywnego Mieszkańca mogą otrzymać Mieszkańcy Bukowna, którzy rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Olkuszu i jednocześnie deklarują w zeznaniu podatkowym, że miejscem ich zamieszkania jest Bukowno.

Kartę taką mogą też otrzymać bezrobotni Mieszkańcy Bukowna, zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy w Olkuszu, a także pełnoletni uczniowie i studenci (do ukończenia 26 lat) oraz osoby niepełnosprawne. Swoje karty otrzymają też dzieci z Bukowna, dla których powyższe osoby są ich opiekunami prawnymi.

Karta będzie ważna trzy lata, a wnioski o jej wydawanie (wraz ze zdjęciem) można składać w Urzędzie Miejskim w Bukownie (pokój nr 13). 


WNIOSEK o wydanie Karty Aktywnego Mieszkańca


Warto przypomnieć, że będzie to kolejne już rozwiązanie wspierające naszych Mieszkańców w lepszym dostępie do dóbr kultury, sportu, rekreacji oraz do usług i towarów oferowanych przez jednostki organizacyjne i instytucje Miasta.


Od 2014 roku funkcjonuje w naszym Mieście Lokalna Karta Dużej Rodziny, która przysługuje wszystkim rodzinom wielodzietnym, niezależnie od ich dochodów, zamieszkałym na terenie Bukowna (także rodzin zastępczych), składających się z rodziców (jednego rodzica), mających na utrzymaniu co najmniej troje dzieci w wieku do 18 roku życia, lub 24 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje. Ulgi, jakie przysługują posiadaczom takiej karty to m.in. 50-procentowe upusty na wszystkie biletowane imprezy organizowane przez gminne jednostki, zniżki dotyczą też wstępu na basen miejski oraz spływy kajakowe. Rodzice płacą też wówczas jedynie połowę stawki za pobyt swoich dzieci w klubie dziecięcym, a za pobyt dzieci w przedszkolu nie zapłacą wcale.

Teraz podobne zniżki dotyczące dostępu do bazy sportowej Miasta otrzymają wszyscy Mieszkańcy Bukowna!

 

Od jesieni 2017 roku Bukowno realizuje też program "Miasto Przyjazne Seniorom". Seniorzy, który ukończyli 60 rok życia mogą otrzymać w Urzędzie Miejskim w Bukownie Ogólnopolską Kartę Seniora, uprawniającą do uzyskania zniżek w ponad tysiącu punktów usługowych w całej Polsce, w tym także w Bukownie.


(um)


REGULAMIN wydawania i użytkowania Karty Aktywnego Mieszkańca
 

WZÓR Karty Aktywnego Mieszkańca
 

WNIOSEK  o wydanie Karty Aktywnego Mieszkańca