Kalendarz ikona

|

Pogoda ikona

29°C

Zakochaj się w Bukownie

Gminny program dopłat do wymiany źródeł ciepła

Osoby zainteresowane wymianą starego źródła ciepła na nowe informujemy, iż jest możliwe uzyskanie na ten cel z dotacji budżetu miasta Bukowno. Obowiązuje "Regulamin udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Bukowno na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła c.o." przyjęty przez Radę Miejską w Bukownie w 2021 r.


Kwota udzielonej dotacji wynosi 40% kosztów zakupu lub kosztów zakupu i wymiany źródła ciepła i jednocześnie nie może być wyższa od 3.000 zł, przy wymianie starego źródła ciepła na kocioł gazowy, kocioł olejowy, kocioł zasilany biomasą, elektryczne urządzenie grzewcze oraz pompę ciepła.


Program adresowany jest zarówno do właścicieli domów jednorodzinnych, jak i do właścicieli mieszkań w budynkach wielorodzinnych!


Zakupu i wymiany źródła ciepła można dokonać dopiero po podpisaniu umowy dotacji.


Wypełniony i podpisany wniosek należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Bukownie. Szczegółowych informacji udziela Ekodoradca Urzędu Miejskiego w Bukownie, w poniedziałki i piątki pod numerem tel. 32 62 61 838, e-mail: czyste.powietrze@umbukowno.pl.


Do pobrania: