Nazwa organizacji: Miejski Górniczo-Hutniczy Klub Sportowy "BOLESŁAW"
Adres organizacji: ul. Spacerowa 1
Osoba kierująca organizacją: Magdalena Misztal-Piasny
Telefon: +48 661 987 025
 
Nazwa organizacji: Klub Kyokushin Karate
Adres organizacji: ul. Spacerowa 1
Osoba kierująca organizacją: Sławomir Rudawski
Telefon: +48 608-318-265
 
Nazwa organizacji: Klub Rekreacyjno-Sportowy TKKF "Gwarek"
Adres organizacji: ul. Spacerowa 1
Osoba kierująca organizacją: Sławomir Rudawski
Telefon: +48 608-318-265
 
Nazwa organizacji: Ludowy Zespół Sportowy LZS Stare Bukowno  
Adres organizacji: ul. Sławkowska 183
Osoba kierująca organizacją: Andrzej Kubański
Telefon: +48 792 105 668
 
Nazwa organizacji: Tenisowe Towarzystwo Sympatyków "Prince'a"
Adres organizacji: ul. Spacerowa 1
Osoba kierująca organizacją: Zdzisław Lekston
Telefon: +48 606 360 438
 
Nazwa organizacji: Liga Obrony Kraju
Adres organizacji: ul. Nowa 4a
Osoba kierująca organizacją: Bernard Kalau
Telefon: 32 642 11 17
 
Nazwa organizacji: Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów "Optymiści" w Bukownie
Adres organizacji: ul. Kolejowa 3
Osoba kierująca organizacją: Wendelin Kołton
 
Nazwa organizacji: Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych Oddział Związku w Bukownie
Adres organizacji: ul. Wodąca 1
Osoba kierująca organizacją: Zbigniew Maj
 
Nazwa organizacji: Ochotnicza Straż Pożarna Bukowno-Bór
Adres organizacji: ul. Wiejska 19
Osoba kierująca organizacją: Waldemar Śledziński
Telefon: 32 646 00 35
 
Nazwa organizacji: Ochotnicza Straż Pożarna Stare Bukowno
Adres organizacji: ul. Wodąca 2
Osoba kierująca organizacją: Maciej Skupień
Telefon: +48 646 09 70
 
Nazwa organizacji: Ochotnicza Straż Pożarna Bukowno Miasto
Adres organizacji: ul. Górnicza 1
Osoba kierująca organizacją: Krzysztof Zając
Telefon: 32 642 15 09
 
Nazwa organizacji: Polski Związek Wędkarski O/Katowice Koło PZW nr 107 Bukowno
Adres organizacji: ul. Niepodległości 1A
Osoba kierująca organizacją: Robert Sito
Telefon: +48 691 050 933
 
Nazwa organizacji: Pracownia Inicjatyw Lokalnych
Adres organizacji: ul. Mickiewicza 3
Osoba kierująca organizacją: Joanna Lato
Telefon: +48 600 583 948
 
Nazwa organizacji: Stowarzyszenie ORBITA
Adres organizacji: ul. Wiśniowa 14
Osoba kierująca organizacją: Korneliusz Kąkol
Telefon: +48 697 877 725
 
Nazwa organizacji: Uczniowski Klub Sportowy "Samuraj Bukowno"
Adres organizacji: ul. Szkolna 8
Osoba kierująca organizacją: Zbigniew Biały
Telefon: 663 732 181
 
Nazwa organizacji: Uczniowski Klub Sportowy "ALFA Bukowno"
Adres organizacji: ul. Szkolna 8
Osoba kierująca organizacją: Paweł Banaszkiewicz
Telefon: +48 606 718 377
 
Nazwa organizacji: Polska Federacja JuJitsu i Kobudo
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej
Adres organizacji: ul. Św. Wojciecha 30, 43-600 Jaworzno
Osoba kierująca organizacją: Stefan Andrzej Badenski
Telefon: +48  508 897 002
 
Nazwa organizacji: Uczniowski Klub Sportowy "KUSY" Bukowno
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej
Adres organizacji: ul. Spacerowa 1, 32-332 Bukowno
Osoba kierująca organizacją: Magdalena Krzemień
Telefon: 32 642 11 04
   
Nazwa organizacji: Fundacja Kultury Deskorolki
Adres organizacji: u. Powstańców Śląskich 22, 32-332 Bukowno
Osoba kierująca organizacją: Łukasz Gawąd
Telefon: +48 698 991 120