Biuro Rady Miejskiej w Bukownie


ul. Kolejowa 16, 32-332 Bukowno

tel. 32 626-18-51, 32 626 18 37

fax. 32 642 15 44


e-mail: BiuroRady@umbukowno.pl


Przewodniczący Rady Miejskiej w Bukownie przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godzinach 15.00-16.30.