Burmistrz Miasta Bukowno ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na oddanie w najem lub dzierżawę, na okres do 30 lat, nieruchomości o łącznej powierzchni 1,4907 ha, położonej w Bukownie, składającej się z działek o numerach: 299/1, 316/5, 317 oraz części działek o numerach: 316/6 i 318, obręb ewidencyjny Starczynów

07.03.2024

BURMISTRZ MIASTA BUKOWNO OGŁASZA pierwszy przetarg ustny nieograniczony na oddanie w najem lub dzierżawę, na okres do 30 lat, nieruchomości o łącznej powierzchni 1,4907 ha, położonej w Bukownie, składającej się z działek o numerach: 299/1, 316/5, 317 oraz części działek o numerach: 316/6 i 3...

Czytaj dalej