Informacja Burmistrza Miasta Bukowno o przeprowadzeniu pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w najem na czas nieoznaczony nieruchomości o powierzchni 0,1900 ha położonej w Bukownie, stanowiącej część działki o numerze 4148/3, obręb ewidencyjny Bór Biskupi

28.06.2024

Informacja Burmistrz Miasta Bukowno informuje, że w dniu 24.06.2024 r. w Urzędzie Miejskim w Bukownie przy ul. Kolejowej 16 przeprowadzony został pierwszy przetarg ustny nieograniczony na oddanie w najem na czas nieoznaczony nieruchomości o powierzchni 0,1900 ha położonej w Bukownie, stanowiącej...

Czytaj dalej

Informacja Burmistrza Miasta Bukowno o przeprowadzeniu pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w najem na czas nieoznaczony nieruchomości o powierzchni 0,1210 ha położonej w Bukownie, stanowiącej część działki o numerze 4148/3, obręb ewidencyjny Bór Biskupi

28.06.2024

Informacja Burmistrz Miasta Bukowno informuje, że w dniu 24.06.2024 r. w Urzędzie Miejskim w Bukownie przy ul. Kolejowej 16 przeprowadzony został pierwszy przetarg ustny nieograniczony na oddanie w najem na czas nieoznaczony nieruchomości o powierzchni 0,1210 ha położonej w Bukownie, stanowiącej...

Czytaj dalej

Informacja Burmistrza Miasta Bukowno w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości położonej w Bukownie, stanowiącej część działki o numerze 98/7, obręb ewidencyjny Bukowno Miasto, przeznaczonej do oddania w najem

27.05.2024

Burmistrz Miasta Bukowno informuje, że w dniach od 29.05.2024 r. do 18.06.2024 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bukownie, ul. Kolejowa 16, wywieszony będzie wykaz nieruchomości położonej w Bukownie, stanowiącej część działki o numerze 98/7, obręb ewidencyjny Bukowno Miasto, przeznaczon...

Czytaj dalej

Informacja Burmistrza Miasta Bukowno o ogłoszeniu pierwszych przetargów ustnych nieograniczonych na oddanie w najem nieruchomości

21.05.2024

Informacja Burmistrz Miasta Bukowno informuje, że ogłoszone zostały pierwsze przetargi ustne nieograniczone na oddanie w najem na czas nieoznaczony nieruchomości położonych w Bukownie, stanowiących części działki o numerze 4148/3, obręb ewidencyjny Bór Biskupi, ujawnionej w księdze wieczystej KR1O...

Czytaj dalej

Burmistrz Miasta Bukowno ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone na oddanie w najem na czas nieoznaczony nieruchomości położonych w Bukownie, stanowiących części działki o numerze 4148/3, obręb ewidencyjny Bór Biskupi.

21.05.2024

BURMISTRZ MIASTA BUKOWNO OGŁASZA pierwsze przetargi ustne nieograniczone na oddanie w najem na czas nieoznaczony nieruchomości położonych w Bukownie, stanowiących części działki o numerze 4148/3, obręb ewidencyjny Bór Biskupi. Na nieruchomościach będące przedmiotem przetargu znajdują się płyty...

Czytaj dalej

Informacja Burmistrza Miasta Bukowno w sprawie wywieszenia wykazów nieruchomości położonych w Bukownie, obręb ewidencyjny Bór Biskupi, stanowiących części działki o numerze 4148/3, przeznaczonych do oddania w najem

29.04.2024

INFORMACJA Burmistrz Miasta Bukowno informuje, że w dniach od 30.04.2024 r. do 20.05.2024 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bukownie, ul. Kolejowa 16, wywieszone będą wykazy nieruchomości położonych w Bukownie, obręb ewidencyjny Bór Biskupi, stanowiących części działki o numerze 4148/...

Czytaj dalej

Informacja Burmistrza Miasta Bukowno w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości położonej w Bukownie, obręb ewidencyjny Stare Bukowno, składającej się z części działki o numerze 2512 oraz działki o numerze 2515, przeznaczonej do oddania w najem

29.04.2024

INFORMACJA Burmistrz Miasta Bukowno informuje, że w dniach od 30.04.2024 r. do 20.05.2024 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bukownie, ul. Kolejowa 16, wywieszony będzie wykaz nieruchomości położonej w Bukownie, obręb ewidencyjny Stare Bukowno, składającej się z części działki o numerz...

Czytaj dalej

Informacja Burmistrza Miasta Bukowno o przeprowadzeniu pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w najem lub dzierżawę, na okres do 30 lat, nieruchomości składającej się z działek o numerach: 299/1, 316/5, 317 oraz części działek o numerach: 316/6 i 318, obręb ewidencyjny Starczynów

19.04.2024

Informacja Burmistrz Miasta Bukowno informuje, że w dniu 10.04.2024 r. w Urzędzie Miejskim w Bukownie przy ul. Kolejowej 16 przeprowadzony został pierwszy przetarg ustny nieograniczony na oddanie w najem lub dzierżawę, na okres do 30 lat, nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bukowno, składaj...

Czytaj dalej

Burmistrz Miasta Bukowno ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na oddanie w najem lub dzierżawę, na okres do 30 lat, nieruchomości o łącznej powierzchni 1,4907 ha, położonej w Bukownie, składającej się z działek o numerach: 299/1, 316/5, 317 oraz części działek o numerach: 316/6 i 318, obręb ewidencyjny Starczynów

07.03.2024

BURMISTRZ MIASTA BUKOWNO OGŁASZA pierwszy przetarg ustny nieograniczony na oddanie w najem lub dzierżawę, na okres do 30 lat, nieruchomości o łącznej powierzchni 1,4907 ha, położonej w Bukownie, składającej się z działek o numerach: 299/1, 316/5, 317 oraz części działek o numerach: 316/6 i 3...

Czytaj dalej