Obszar obecnego miasta leżał do końca XVIII wieku w obrębie ziemi krakowskiej, na pograniczu ze Śląskiem, wraz z Olkuszem stanowił ważny rejon gospodarczy.

W okresie rozbiorów oddzielony od Krakowa granicą państwową, wszedł w skład obwodu Olkuskiego. W tym czasie rozpoczyna się proces rozluźniania związków z Krakowem na rzecz powstającego Zagłębia Dąbrowskiego. Silny rozwój sieci komunikacyjnej wpłynął na pogłębienie wpływów GOP-u, co zostało utrwalone administracyjną przynależnością do województwa. Prawa miejskie miasto uzyskało w 1962 roku.


 

Ważniejsze daty:

  • 1402 - wzmianka o Starczynowie (część obecnego Bukowna)
  • XV wiek - początki eksploatacji rudy ołowiu oraz jej wytapiania
  • 1555 - żupnik olkuski Jost Ludwik Decjusz buduje huty ołowiu
  • XIX wiek - powstanie kopalń "Ulisses", "Leonidas", "Jerzy"
  • 1886 - przez Bukowno przebiega kolej wiedeńsko-iwanogrodzka
  • 1935 - Bukowno uzyskuje połączenie kolejowe ze Szczakową
  • 1950 - rozpoczęcie budowy Zakładów Górniczo-Hutniczych "Bolesław"
  • 1954 - rozpoczynają produkcję zakłady ołowiu i elektrolizy cynku
  • 1962 - nadanie Bukownu praw miejskich. Nazwę swą miasto zawdzięcza lasom bukowym gęsto rosnącym w okolicy.


Wybrane karty z historii najnowszej: