Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności.


Więcej informacje o projekcie: www.rodzina.gov.pl/duza-rodzina/karta-duzej-rodziny 


Wzór karty:Karta Dużej Rodziny oferuje możliwość korzystania z tańszych biletów na wydarzenia kulturalne, wystawy, muzea, przejazdy komunikacją publiczną itp. Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni, którzy przystąpili do programu zyskując prawo do posługiwania się logo " Tu honorujemy Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny".
Dokładny wykaz Partnerów ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny znajduje się na stronie internetowej https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/kdr i jest na bieżąco aktualizowany.Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny jest uzupełnieniem lokalnych kart, które przyznają gminy swoim mieszkańcom. Do tej pory na karty dla dużych rodzin zdecydowało się 200 gmin w Polsce. Także w Bukownie funkcjonuje lokalny " Program działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Bukowno".