Burmistrz Miasta Bukowno zaprasza wszystkich Mieszkańców, zamieszkałych na terenie gminy Bukowno do korzystania z lokalnej Karty Dużej Rodziny.
Karta jest dostępna dla wszystkich rodzin wielodzietnych, niezależnie od dochodów, zamieszkałych na terenie gminy Bukowno (także rodzin zastępczych), składających się z rodziców (jednego rodzica) mające na utrzymaniu, które mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci w wieku  do 18 roku życia, lub 24 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje.  

  
Celem Karty Dużej Rodziny jest ułatwianie dużym rodzinom dostępu do dóbr kultury, sportu, rekreacji oraz do usług i towarów oferowanych przez jednostki organizacyjne i instytucje gminy Bukowno.


Ulgi, jakie przysługują posiadaczom Karty Dużej Rodziny to m.in. 50-procentowe upusty na wszystkie biletowane imprezy organizowane przez gminne jednostki, zniżki dotyczą też wstępu na basen miejski oraz spływy kajakowe. Rodzice zapłacą również połowę stawki za pobyt swoich dzieci w klubie dziecięcym, a za pobyt dzieci w przedszkolu nie zapłacą wcale.


Wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny należy złożyć w Referacie Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej Urzędu Miejskiego w Bukownie.


POBIERZ WNIOSEK


Ważne dokumenty:

W Urzędzie Miejskim w Bukownie wydawana jest również ogólnopolska Karta Dużych Rodzin, będąca rządowym systemem zniżek dla rodzin wielodzietnych. Karta przyznawana jest każdemu członkowi rodziny z co najmniej trojgiem dzieci, także rodzinom zastępczym i rodzinnym domom dziecka.