Aktualności

KOMUNIKAT - OSTRZEŻENIE: Burze

KOMUNIKAT - OSTRZEŻENIE: Burze

24.05.2024

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Olkuszu w oparciu o prognozy IMGW – PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych Oddział w Krakowie ostrzega, że od godz. 10:00 dnia 24.05.2024 do godz. 23:00 dnia 24.05.2024 br. na obszarze województwa małopolskiego prognozowane są burze, którym miejscami będą tow...

Czytaj dalej

Nabór na wolne stanowisko: Podinspektor w Referacie Organizacyjno-Administracyjnym

23.05.2024

URZĄD MIEJSKI W BUKOWNIE UL. KOLEJOWA 16 32-332 BUKOWNO OGŁASZA  NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY PODINSPEKTOR W REFERACIE ORGANIZACYJNO- ADMINISTRACYJNYM PEŁNY WYMIAR CZASU PRACY Wymagania niezbędne:a) wykształcenie wyższe z obszaru nauk społecznych,b) co najmniej roczny staż pracy na sta...

Czytaj dalej

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez prowadzenie rehabilitacji i terapii dzieci niepełnosprawnych

23.05.2024

Na podstawie  art. 13 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 7 i art. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) oraz Uchwały Nr LXXXIII/501/2023 z dnia 27 listopada 2023 r. Rady Miejskiej w Bukownie w sprawie uchwalen...

Czytaj dalej
Głosowanie na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania

Głosowanie na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania

23.05.2024

Wyborca, który zamierza zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów, może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim. Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania sk...

Czytaj dalej
KOMUNIKAT – OSTRZEŻENIE: Burze

KOMUNIKAT – OSTRZEŻENIE: Burze

23.05.2024

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Olkuszu w oparciu o prognozy IMGW – PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych Oddział w Krakowie ostrzega, że od godz. 11:00 dnia 23.05.2024 do godz. 23:00 dnia 23.05.2024 br. na obszarze województwa małopolskiego prognozowane są burze, którym miejscami będą tow...

Czytaj dalej