Kalendarz ikona

|

Pogoda ikona

19°C

Zakochaj się w Bukownie

Aktualności

Obraz dla aktualności o tytule: KOMUNIKAT MAŁOPOLSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII

2024-04-12

KOMUNIKAT MAŁOPOLSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII

KOMUNIKAT MAŁOPOLSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII   Informuję, że w dniach od 20 do 26 kwietnia 2024 roku zostanie przeprowadzona wiosenna akcja ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.   Szczepienie lisów obejmie obszar całego województwa ma...

Obraz dla aktualności o tytule: List Polskiej Izby Gospodarczej Przemysłu Drzewnego

2024-04-12

List Polskiej Izby Gospodarczej Przemysłu Drzewnego

Polska Izba Gospodarcza Przemysłu Drzewnego wystosowała list do samorządowców w całej Polsce. Informuje w nim o sytuacji branży drzewnej i skutkach ograniczeń w pozyskaniu drewna jakie zostały wdrożone, lub są planowane w całej Polsce. Treść listu do pobrania w sekcji materiały. ...

Obraz dla aktualności o tytule: Obwieszczenia Komisarza Wyborczego w Krakowie o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz wynikach wyborów do rad na obszarze województwa małopolskiego.

2024-04-11

Obwieszczenia Komisarza Wyborczego w Krakowie o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz wynikach wyborów do rad na obszarze województwa małopolskiego.

Wybory Burmistrza Miasta Bukowno Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 3 kandydatów, wymaganą liczbę głosów uzyskał: COCKIEWICZ Marcin Michał,zgłoszony przez KWW MARCINA COCKIEWICZA. Uprawnionych do głosowania było 7805. Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w...

Obraz dla aktualności o tytule: Informacja Wicemarszałka Województwa Małopolskiego o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa małopolskiego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

2024-04-10

Informacja Wicemarszałka Województwa Małopolskiego o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa małopolskiego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

Szanowni Państwo, informuję o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa małopolskiego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko1. Projekty dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopols...

Obraz dla aktualności o tytule: Informacja Burmistrza Miasta Bukowno o przeprowadzeniu drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej działkę nr 618 o pow. 0,3324 ha, obręb ewidencyjny Wodąca

2024-04-03

Informacja Burmistrza Miasta Bukowno o przeprowadzeniu drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej działkę nr 618 o pow. 0,3324 ha, obręb ewidencyjny Wodąca

Informacja Burmistrz Miasta Bukowno informuje, że w dniu 25.03.2024 r. w Urzędzie Miejskim w Bukownie przy ul. Kolejowej 16 przeprowadzony został drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej działkę nr 618 o pow. 0,3324 ha, obręb ewidencyjny Wodąca, ujawnionej w księdze ...

Obraz dla aktualności o tytule: Informacja Burmistrza Miasta Bukowno o przeprowadzeniu drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej działkę nr 620 o pow. 0,3292 ha, obręb ewidencyjny Wodąca

2024-04-03

Informacja Burmistrza Miasta Bukowno o przeprowadzeniu drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej działkę nr 620 o pow. 0,3292 ha, obręb ewidencyjny Wodąca

Informacja Burmistrz Miasta Bukowno informuje, że w dniu 25.03.2024 r. w Urzędzie Miejskim w Bukownie przy ul. Kolejowej 16 przeprowadzony został drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej działkę nr 620 o pow. 0,3292 ha, obręb ewidencyjny Wodąca, ujawnionej w księdze ...

Obraz dla aktualności o tytule: UCHWAŁA NR LXXXIX/541/2024 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Zarządu Osiedla Centrum Południe.

2024-04-03

UCHWAŁA NR LXXXIX/541/2024 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Zarządu Osiedla Centrum Południe.

Na podstawie § 16 Statutu Samorządu Mieszkańców Osiedla stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XVIII/148/96 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 26 czerwca 1996 roku w sprawie Statutu Samorządu Mieszkańców Osiedli, Rada Miejska w Bukownie uchwala, co następuje: § 1. Zarządzić przeprowadzenie wyborów do...

Obraz dla aktualności o tytule: KOMUNIKAT - OSTRZEŻENIE - Intensywne opady deszczu

2024-04-02

KOMUNIKAT - OSTRZEŻENIE - Intensywne opady deszczu

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Olkuszu w oparciu o prognozy IMGW – PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych Oddział w Krakowie ostrzega, że od godz. 23:00 dnia 01.04.2024 do godz. 11:00 dnia 02.04.2024 br. na obszarze województwa małopolskiego prognozuje się miejscami opady deszczu o natęże...

Obraz dla aktualności o tytule: Informacja Burmistrza Miasta Bukowno o możliwości wynajęcia lokalu, położonego w pawilonie handlowo-usługowym znajdującym się na targowisku "Mój Rynek" w Bukownie.

2024-04-02

Informacja Burmistrza Miasta Bukowno o możliwości wynajęcia lokalu, położonego w pawilonie handlowo-usługowym znajdującym się na targowisku "Mój Rynek" w Bukownie.

Burmistrz Miasta Bukowno Informuje o możliwości wynajęcia lokalu nr 6 o powierzchni 15,41 m2, położonego w pawilonie handlowo-usługowym Nr 1 znajdującym się na targowisku "Mój Rynek" w Bukownie: Miesięczna stawka czynszu za wynajem 1 m2 powierzchni handlowej wynosi: 14,17 zł + 23% poda...

Obraz dla aktualności o tytule: Nowy numer "GŁOSU BUKOWNA"

2024-03-29

Nowy numer "GŁOSU BUKOWNA"

Zapraszamy do zapoznania się z nowym numerem "Głosu Bukowna". Nasz lokalny miesięcznik jest BEZPŁATNY. Zapraszamy do lektury. W numerze m.in.: Walka ze skutkami likwidacji kopalni - padły konkretne propozycje. Przewodnik wyborczy - zasady głosowania, listy kandydatów. ...