Kalendarz ikona

|

Pogoda ikona

29°C

Zakochaj się w Bukownie

Sprzedaż Nieruchomości

Informacja w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, położonych w Bukownie, obręb ewidencyjny Wodąca, będących własnością Gminy Bukowno

18.07.2024

Informacja Burmistrz Miasta Bukowno informuje, że w dniach od 23.07.2024 r. do 12.08.2024 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bukownie przy ul. Kolejowej 16 wywieszony będzie wykaz niżej wymienionych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, ...

Czytaj dalej

Informacja w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w Bukownie, obręb ewidencyjny Wodąca, stanowiącej działkę numer 607

08.07.2024

InformacjaBurmistrz Miasta Bukowno informuje, że w dniach od 10.07.2024 r. do 30.07.2024 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bukownieprzy ul. Kolejowej 16 wywieszony będzie wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w  Bukown...

Czytaj dalej

BURMISTRZ MIASTA BUKOWNO OGŁASZA pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej działkę nr 291/5 o pow. 0,1208 ha, położonej w Bukownie, obręb ewidencyjny Wodąca

14.06.2024

Burmistrz Miasta Bukowno ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej działkę nr 291/5 o pow. 0,1208 ha, położonej w Bukownie, obręb ewidencyjny Wodąca.   Nieruchomość stanowiąca działkę nr 291/5, obręb ewidencyjny Wodąca, położona jest na terenie St...

Czytaj dalej

Informacja Burmistrza Miasta Bukowno o ogłoszeniu pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości

14.06.2024

INFORMACJA Burmistrz Miasta Bukowno informuje, że ogłoszony został pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej działkę nr 291/5 o pow. 0,1208 ha, położonej w Bukownie, obręb ewidencyjny Wodąca, ujawnionej w księdze wieczystej KR1O/00084863/3 jako własność Gminy ...

Czytaj dalej

Informacja w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w Bukownie, obręb ewidencyjny Wodąca, stanowiącej działkę numer 291/5

29.04.2024

INFORMACJA Burmistrz Miasta Bukowno informuje, że w dniach od 30.04.2024 r. do 20.05.2024 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bukownie przy ul. Kolejowej 16, wywieszony będzie wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w Bukownie...

Czytaj dalej

Informacja Burmistrza Miasta Bukowno o przeprowadzeniu drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej działkę nr 618 o pow. 0,3324 ha, obręb ewidencyjny Wodąca

03.04.2024

Burmistrz Miasta Bukowno informuje, że w dniu 25.03.2024 r. w Urzędzie Miejskim w Bukownie przy ul. Kolejowej 16 przeprowadzony został drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej działkę nr 618 o pow. 0,3324 ha, obręb ewidencyjny Wodąca, ujawnionej w księdze wieczy...

Czytaj dalej

Informacja Burmistrza Miasta Bukowno o przeprowadzeniu drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej działkę nr 620 o pow. 0,3292 ha, obręb ewidencyjny Wodąca

03.04.2024

Burmistrz Miasta Bukowno informuje, że w dniu 25.03.2024 r. w Urzędzie Miejskim w Bukownie przy ul. Kolejowej 16 przeprowadzony został drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej działkę nr 620 o pow. 0,3292 ha, obręb ewidencyjny Wodąca, ujawnionej w księdze wieczy...

Czytaj dalej