Kalendarz ikona

|

Pogoda ikona

24°C

Zakochaj się w Bukownie

Nieodpłatna pomoc prawna

Logotyp Fundacji TOGATUS PRO BONO


Fundacja TOGATUS PRO BONO w ramach zawartej umowy z Powiatem Olkuskim realizuje zadanie publiczne tj. prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2024, w oparciu o ustawę o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945). Wskazane działanie finansowane jest ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości Rządu RP przekazanych Fundacji przez Powiat Olkuski.


Wizytę w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej należy umówić telefonicznie pod numerem tel. +48 326 421 938 lub online: https://np.ms.gov.pl.


Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej funkcjonuje od poniedziałku do piątku w następującej lokalizacji i godzinach:


Centrum Kultury im. Jana Pawła II,

32-332 Bukowno, ul. Kolejowa 3, pok. nr 21


Poniedziałek, Środa  14:00-18:00
Wtorek, Czwartek, Piątek 08:00-12:00


 Porad udzielają upoważnieni przez Fundację prawnicy.

Komu przysługuje?

Porada przysługuje osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Z porady mogą skorzystać również przedsiębiorcy tj. osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, które w ciągu ostatniego roku nie zatrudniały innych osób.


Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

  • poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących uprawnieniach lub o spoczywających obowiązkach, również w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym
  • wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego
  • sporządzenie projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym
  • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową
  • nieodpłatną mediację.