Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych - Panią Anetę Nędzę z którym można skontaktować się poprzez e-mail: iod@umbukowno.pl.