Kalendarz ikona

|

Pogoda ikona

29°C

Zakochaj się w Bukownie

Władze miasta

Budynek Urzędu Miejskiego w Bukownie


Z mocy prawa mieszkańcy Bukowna tworzą wspólnotę samorządową. Mieszkańcy uczestniczą w sprawowaniu władzy w mieście pośrednio, są bowiem reprezentowani jako wyborcy poprzez swych radnych. Swoje rozstrzygnięcia podejmują w głosowaniu powszechnym (poprzez wybory i referenda) lub za pośrednictwem organów gminy, w przypadku naszego miasta są to Rada Miejska w Bukownie (władza uchwałodawcza i kontrolna) oraz Burmistrz Miasta Bukowno (władza wykonawcza). Działalność organów gminy jest jawna, a zasady dostępu do dokumentów i korzystania  z nich określa Statut Gminy Bukowno.