Kalendarz ikona

|

Pogoda ikona

29°C

Zakochaj się w Bukownie

Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych


Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

ul. Osadowa 1, 32-329 Bolesław


czynny jest:

w poniedziałki w godzinach od 13:00 do 19:00

we wtorki, środy, czwartki, piątki w godzinach od 7:00 do 15:00

w soboty w godzinach od 7:00 do 14:00Odpady z gospodarstw domowych można oddawać bezpłatnie, po okazaniu dowodu osobistego oraz potwierdzenia opłaty za odbiór odpadów komunalnych (potwierdzenie przelewu lub wpłaty gotówkowej).


Oddajemy:

 • Odpady niebezpieczne:
 1. zużyte baterie i akumulatory,
 2. przeterminowane lekarstwa,
 3. zużyte świetlówki,
 4. odpady po żrących chemikaliach (np. po środkach ochrony roślin, po farbach i lakierach),
 5. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny RTV i AGD ( tzw. elektroodpady).

Odpady te można oddać również w specjalnie wyznaczonych punktach w sklepach i aptekach.

 • Meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • Zużyte opony jednorazowo 4szt.(w ramach systemu do 8szt. do samochodów osobowych na gospodarstwo na rok),
 • Odpady zielone,
 • Odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne (w ramach systemu do 500kg na gospodarstwo na rok),
 • Odpady komunalne podlegające obowiązkowi selektywnego zbierania:
 • papier,
 • metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
 • szkło,
 • odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów.