Kalendarz ikona

|

Pogoda ikona

19°C

Zakochaj się w Bukownie

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków


CEEB – obowiązek składania deklaracji od 1 lipca 2021 r.


CEEB, czyli Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków to system informacji o źródłach ogrzewania budynków w Polsce. CEEB ma wspierać działania w wymianie kopciuchów, a tym samym walkę ze smogiem. Za budowę systemu CEEB odpowiada Główny Urząd Nadzoru Budowlanego. Ma także uwzględniać informacje na temat udzielonej pomocy publicznej w zakresie termomodernizacji i wymiany kotłów. Zebrane informacje w sumie mają dotyczyć ok. 5-6 mln budynków.


W ewidencji znajdą się informacje dotyczące przede wszystkim domów mieszkalnych, ale pod uwagę zostaną wzięte również lokale usługowe i budynki publiczne.


W związku z tym właściciel i zarządca nieruchomości będzie miał obowiązek zgłoszenia źródeł ciepła o mocy do 1 MW, które ogrzewają budynek oraz źródeł energii elektrycznej, wykorzystywanych do ogrzewania budynku.

 

Czas, jaki został przewidziany na zgłoszenie to:


  • 14 dni od pierwszego uruchomienia urządzenia lub instalacji w przypadku nowych źródeł ciepła. 
  • 12 miesięcy od uruchomienia CEEB (1 lipca 2021), w przypadku źródeł ciepła już pracujących, czyli do 30 czerwca 2022.


Za brak zgłoszenia lub przekroczenie dopuszczalnych terminów zgłoszenia będą groziły kary grzywny.


Deklaracje można złożyć samodzielnie, bez wychodzenia z domu przez stronę https://zone.gunb.gov.pl/ lub osobiście we właściwym dla miejsca zamieszkania budynku urzędu. 


Więcej informacji na temat Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) można przeczytać tutaj.
Wzory deklaracji