Kalendarz ikona

|

Pogoda ikona

19°C

Zakochaj się w Bukownie

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA LEKARSKA I PIELĘGNIARSKA.

JAK Z NIEJ KORZYSTAĆ?
Wszystkie osoby ubezpieczone mają prawo do bezpłatnej opieki zdrowotnej w godz. od 8.00 do 18.00.

 

Jak postępować, jeśli będziemy potrzebować pomocy medycznej po 18.00 oraz soboty, niedziele i święta?

 

W jakich sytuacjach możecie Państwo skorzystać z nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej?

Jeśli po zamknięciu Państwa przychodni poczujecie się Państwo źle, możecie ustalić konsultację lekarską w ramach całodobowej opieki medycznej. Jest to przedłużenie opieki lekarskiej i pielęgniarskiej podstawowej opieki zdrowotnej. Pomoc świadczona jest codziennej po godzinie pracy przychodni, od godziny 18.00 do godz. 8.00 rano następnego dnia. Opieka całodobowa działa również w soboty i niedziele, a także w dni świąteczne i inne ustawowo wolne od pracy.

 

Gdzie pełniona jest opieka całodobowa?

 

Dla mieszkańców Miasta i Gminy Olkusz, Gminy Klucze, Gminy Bolesław, Miasta Bukowno  świadczenia w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielane są w budynku Szpitala – w gabinetach lekarskich przy poradni Medycyny Pracy. Telefon kontaktowy:  32 758 12 46,   32 758 13 45.

 

Co Pacjent powinien wybrać – całodobową opiekę ambulatoryjną, szpitalny oddział ratunkowy czy wezwać Zespół Ratownictwa Medycznego?

Ze świadczeń opieki nocnej i świątecznej możecie Państwo skorzystać w przypadku dolegliwości, z powodu których podczas pracy przychodni wybralibyście Państwo lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

 

Są to najczęściej sytuacje, gdy:

  • nie macie Państwo objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub grożących istotnym uszczerbkom zdrowia,
  • zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy,
  • macie istotne objawy, że czekanie do momentu otwarcia przychodni, może znacząco niekorzystnie wpłynąć na rozwój choroby i Państwa stan zdrowia.

Z pomocy w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym mogą korzystać osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowia (np. w razie urazu) które są przywożone przez Zespoły Ratownictwa Medycznego lub zgłaszają się same.

 

Przypominamy, że Szpitalny Oddział Ratunkowy jest przeznaczony dla pacjentów wymagających pomocy w stanie nagłym i nie zastępuje lekarza podstawowej opieki zdrowotnej ani lekarza poradni specjalistycznej.

 

Do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego lekarz kieruje wyłącznie na badania i konsultacje niezbędne ze względu na stan nagłego zagrożenia życia lub nagłego, poważnego zagrożenia zdrowia.

 

Pogotowie Ratunkowe możecie wezwać Państwo zawsze, kiedy Państwa lub czyjeś życie jest zagrożone. Jeśli zadzwonicie Państwo pod numer 999 lub 112, przyjmujący zgłoszenie dyspozytor oceni czy stan zdrowia pacjenta wymaga wysłania karetki, czy też skierowania do nocnej opieki wyjazdowej lub ambulatoryjnej.

 

Czego nie uzyskacie Państwo w ramach nocnej i świątecznej opieki lekarskiej?

Ze świadczeń opieki całodobowej oraz Szpitalnego Oddziału Ratunkowego nie należy korzystać celem uzyskania:

  • wizyty kontrolnej w związku z wcześniej rozpoczętym leczeniem,
  • recepty na stosowane stale  leki w związku ze schorzeniem przewlekłym,
  • rutynowego zaświadczenia o stanie zdrowia,
  • skierowania do specjalisty.

Wszystkie powyższe świadczenia dostępne są u Państwa lekarza pierwszego kontaktu od poniedziałku do piątku od 8.00 do 18.00

Co zrobić, jeśli nie jesteście Państwo w stanie samodzielnie udać się do lekarza?

 

Jeśli po godzinie 18, w soboty, niedziele i święta zachorują Państwo i nie będą mogli sami przyjść do poradni świadczącej ambulatoryjną pomoc lekarską, możecie Państwo poprosić o wizytę domową.


Pielęgniarska opieka wyjazdowa zapewnia ciągłość pielęgnacyjnych i pielęgniarskich zabiegów leczniczych na podstawie zlecenia wystawionego przez lekarza POZ np. zastrzyki, zmiana opatrunków, itp.