Przebudowa ul. Zwycięstwa w Bukownie

Przebudowa ul. Zwycięstwa w Bukownie

Informacja o dofinansowaniu ze środków budżetu państwa lub państwowego funduszu celowego: Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Nazwa programu lub funduszu: Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego Nazwa Projektu: Przebudowa ulicy Zwy...

Czytaj dalej
Rozbudowa drogi gminnej nr K120052 (ul. Olkuska) od km 0+000,00 do km 0+841,80 w miejscowości Bukowno, Gmina Bukowno

Rozbudowa drogi gminnej nr K120052 (ul. Olkuska) od km 0+000,00 do km 0+841,80 w miejscowości Bukowno, Gmina Bukowno

Nazwa programu lub funduszu: Rządowy Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nazwa Projektu: Rozbudowa drogi gminnej nr K120052 (ul. Olkuska) od km 0+000,00 do km 0+841,80 w miejscowości Bukowno, Gmina Bukowno Wartość dofinansowania: 4 275 000,00 zł Całkowity koszt inwes...

Czytaj dalej
Remont drogi gminnej K120066 - ul. Niepodległości w km od 0000,00 do km 0+365,81 w miejscowości Bukowno, Gmina Bukowno

Remont drogi gminnej K120066 - ul. Niepodległości w km od 0000,00 do km 0+365,81 w miejscowości Bukowno, Gmina Bukowno

Informacja o dofinansowaniu ze środków budżetu państwa lub państwowego funduszu celowego: Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Nazwa programu lub funduszu: Rządowy Funduszu Rozwoju Dróg Nazwa projektu: Remont drogi gminnej K120066 - ul. Niepodległości w km od 0+ 000,00 do ...

Czytaj dalej
Przebudowa budynku Filii MOK przy ul. Wiejskiej w Bukownie

Przebudowa budynku Filii MOK przy ul. Wiejskiej w Bukownie

Informacja o dofinansowaniu ze środków budżetu państwa lub państwowego funduszu celowego: Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Nazwa programu lub funduszu: Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego Nazwa Projektu: Przebudowa budynku F...

Czytaj dalej
Modernizacja ogólnodostępnej infrastruktury sportowej przy SP1

Modernizacja ogólnodostępnej infrastruktury sportowej przy SP1

Nazwa projektu: Modernizacja ogólnodostępnej infrastruktury sportowej przy SP1 w Bukownie. Nazwa programu: Małopolska infrastruktura rekreacyjno - sportowa - MIRS Pozyskane dofinansowanie: 124 660 PLN Całkowity koszt inwestycji: 326 900 PLN Opis: Inwestycja polegająca na modernizacji ogól...

Czytaj dalej
Budowa ogólnodostępnej, nieodpłatnej tężni solankowej w Bukownie dostosowanej do potrzeb seniorów oraz osób z niepełnosprawnościami

Budowa ogólnodostępnej, nieodpłatnej tężni solankowej w Bukownie dostosowanej do potrzeb seniorów oraz osób z niepełnosprawnościami

W dniu 14.11.2022 r. Gmina Bukowno zawarła umowę z Województwem Małopolskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2022 r. z budżetu Województwa Małopolskiego na realizację zadania pn. „Budowa ogólnodostępnej, nieodpłatnej tężni solankowej w Bukownie dostosowanej do potrzeb seniorów oraz osó...

Czytaj dalej
Samochód ratowniczo-gaśniczy średni dla Ochotniczej Straży Pożarnej Bukowno Miasto

Samochód ratowniczo-gaśniczy średni dla Ochotniczej Straży Pożarnej Bukowno Miasto

Nazwa projektu: Małopolskie OSP 2021 Pozyskane dofinansowanie: 30 000 PLN Całkowity koszt inwestycji: 75 000 PLN Opis: Dofinansowanie do zakupu lekkiego samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Stare Bukowno. Pojazd służyć będzie do transportu sprzętu ratowniczego, przewozu ra...

Czytaj dalej
Przebudowa drogi gminnej K 120059 (ul. Spacerowa) w km od 0+000,00 do km 0+461,00 wraz z przejściem dla pieszych w km 0+355,00 do km 0+361,00 w miejscowości Bukowno, Gmina Bukowno

Przebudowa drogi gminnej K 120059 (ul. Spacerowa) w km od 0+000,00 do km 0+461,00 wraz z przejściem dla pieszych w km 0+355,00 do km 0+361,00 w miejscowości Bukowno, Gmina Bukowno

Informacja o dofinansowaniu ze środków budżetu państwa lub państwowego funduszu celowego: Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg  Nazwa programu lub funduszu: Rządowy Funduszu Rozwoju Dróg Nazwa projektu: Przebudowa drogi gminnej K 120059 (ul. Spacerowa) w km od 0+000,0...

Czytaj dalej
Remont drogi gminnej K 120048 (ul. Mostowa) w km od 0+000,00 do km 0+393,90 (obiekt mostowy w km 0+383,90 do km 0+393,90) w miejscowości Bukowno, Gmina Bukowno

Remont drogi gminnej K 120048 (ul. Mostowa) w km od 0+000,00 do km 0+393,90 (obiekt mostowy w km 0+383,90 do km 0+393,90) w miejscowości Bukowno, Gmina Bukowno

Informacja o dofinansowaniu ze środków budżetu państwa lub państwowego funduszu celowego: Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg  Nazwa programu lub funduszu: Rządowy Funduszu Rozwoju Dróg Nazwa projektu: Remont drogi gminnej K 120048 (ul. Mostowa) w km od 0+000,00 do k...

Czytaj dalej
Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Miasta Bukowno poprzez modernizację i rozbudowę systemu monitoringu wizyjnego

Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Miasta Bukowno poprzez modernizację i rozbudowę systemu monitoringu wizyjnego

W dniu 5 czerwca 2023 r., Gmina Bukowno uzyskała informację o akceptacji złożonego projektu w ramach Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024. Na realizację zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców M...

Czytaj dalej