Aktualności

KOMUNIKAT - OSTRZEŻENIE: Burze

KOMUNIKAT - OSTRZEŻENIE: Burze

24.07.2024

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Olkuszu w oparciu o prognozy IMGW – PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych Oddział w Krakowie ostrzega, że od godz. 12:00 dnia 24.07.2024 do godz. 20:00 dnia 24.07.2024 na obszarze województwa małopolskiego prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzy...

Czytaj dalej

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Miasta Bukowno i kwota deficytu (nadwyżki) na dzień 30.06.2024 roku

23.07.2024

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Burmistrz Miasta informuje, że na dzień 30.06.2024 r. plan dochodów wynosi 104310959,77 PLN, wykonanie 53650934,49 PLN, co stanowi 51,43 %, plan wydatków wynosi 116975152,65 PLN, wykonanie 38819781,35...

Czytaj dalej

Kwartalna informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 za II kwartał 2024 r.

23.07.2024

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości kwartalną informację o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 za II kwartał 2024 ...

Czytaj dalej
KOMUNIKAT - OSTRZEŻENIE: Burze

KOMUNIKAT - OSTRZEŻENIE: Burze

22.07.2024

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Olkuszu w oparciu o prognozy IMGW – PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych Oddział w Krakowie ostrzega, że od godz. od godz. 18:00 dnia 22.07.2024 do godz. 03:00 dnia 23.07.2024 na obszarze województwa małopolskiego prognozowane są burze, którym miejscami będ...

Czytaj dalej

Informacja o wyniku zakończenia procedury otwartego i konkurencyjnego naboru na wolnestanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Bukownie

19.07.2024

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU URZĄD MIEJSKI W BUKOWNIE UL. KOLEJOWA 16 32-332 BUKOWNO Audytor Wewnętrzny¼ etatu Informuję, że w wyniku zakończenia procedury otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Bukownie Audytor Wewnętrzny nazwa stanowiska...

Czytaj dalej