Obraz dla aktualności o tytule: Lista kandydatów na radnych w wyborach ponownych do Rady Miejskiej w Bukownie zarządzonych na dzień 4 sierpnia 2024 r.

2024-07-22

Lista kandydatów na radnych w wyborach ponownych do Rady Miejskiej w Bukownie zarządzonych na dzień 4 sierpnia 2024 r.

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Bukownie z dnia 19 lipca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach ponownych do Rady Miejskiej w Bukownie zarządzonych na dzień 4 sierpnia 2024 r. Na podstawie art. 435 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kode...

Obraz dla aktualności o tytule: Pierwsze posiedzenie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3

2024-07-18

Pierwsze posiedzenie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3

POSTANOWIENIE NR 701/2024Komisarza Wyborczego w Krakowie IIz dnia 17 lipca 2024 r. w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia nowo powołanego składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w wyborach ponownych do Rady Miejskiej w Bukownie, zarządzonych na dzień 4 sierpnia 2024 r. Na podstawie art. 182 § 9 u...

Obraz dla aktualności o tytule: Postanowienie 698/2024 Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 16 lipca 2024 r. w sprawie zmian w składzie osobowym Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Bukownie, powołanej Postanowieniem NR 290/2024 Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

2024-07-16

Postanowienie 698/2024 Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 16 lipca 2024 r. w sprawie zmian w składzie osobowym Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Bukownie, powołanej Postanowieniem NR 290/2024 Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Postanowienie 698/2024  Komisarza Wyborczego w Krakowie II  z dnia 16 lipca 2024 r. w sprawie zmian w składzie osobowym Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Bukownie, powołanej Postanowieniem NR 290/2024 Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie powołania obwodo...

Obraz dla aktualności o tytule: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Bukowno z dnia 8 lipca 2024 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania nr 3 i nr 10, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych nr 3 i nr 10 oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach ponownych do Rady Miejskiej w Bukownie zarządzonych na dzień 4 sierpnia 2024 r.

2024-07-08

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Bukowno z dnia 8 lipca 2024 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania nr 3 i nr 10, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych nr 3 i nr 10 oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach ponownych do Rady Miejskiej w Bukownie zarządzonych na dzień 4 sierpnia 2024 r.

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Bukowno z dnia 8 lipca 2024 roku Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Bukowno podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głos...

Obraz dla aktualności o tytule: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Bukowno z dnia 5 lipca 2024 r. w sprawie podania informacji o okręgu wyborczym nr 3, jego granicach, numerze, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie miejskiej komisji wyborczej

2024-07-08

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Bukowno z dnia 5 lipca 2024 r. w sprawie podania informacji o okręgu wyborczym nr 3, jego granicach, numerze, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie miejskiej komisji wyborczej

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA BUKOWNO z dnia 5 lipca 2024 r. w sprawie podania informacji o okręgu wyborczym nr 3, jego granicach, numerze, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie miejskiej komisji wyborczej   Na podstawie art. 422 us...

Obraz dla aktualności o tytule: Komunikat Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 4 lipca 2024 r.

2024-07-05

Komunikat Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 4 lipca 2024 r.

Na podstawie § 9 pkt 1, 2 i 4 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie określenia właściwości terytorialnej i rzeczowej komisarzy wyborczych oraz ich siedzib, a także trybu pracy komisarzy wyborczych (M. P. z 2018 r. poz. 246), informuję, co następuje. W zwi...

Obraz dla aktualności o tytule: Ponowne wybory do Rady Miejskiej w Bukownie w okręgu nr 3

2024-07-04

Ponowne wybory do Rady Miejskiej w Bukownie w okręgu nr 3

Burmistrz Miasta informuje, iż Wojewoda Małopolski Zarządzeniem z dnia 3 lipca 2024 r (Dz. Urz. Woj. Mał., poz. 4545) zarządził wybory ponowne do Rady Miejskiej w Bukownie w okręgu wyborczym Nr 3. Wybory zarządzone zostały na niedzielę 4 sierpnia 2024 roku.