Miejski Ośrodek Kultury w Bukownie i Miejskie Przedszkole w Bukownie

serdecznie zapraszają do udziału

w
XVI Powiatowym Festiwalu Kultury Dziecięcej

 
Dla Przedszkolaków
„O Pluszowego Misia” 2024W ramach Festiwalu odbędą się kolejno:


 • w dniu 10.04.2024r. inauguracja XVI Festiwalu KDDP „O Pluszowego Misia” 2024 i rozstrzygnięcie konkursu plastycznego
   
 •  w dniu 16.04.2024 konkurs recytatorski
   
 • w dniu 17.0.2024r. konkurs piosenki


Hasłem przewodnim XVI Edycji Festiwalu jest temat
„PRZYJACIEL NA DOBRE I NA ZŁE”


Cele ogólne Festiwalu:


 • Rozwijanie zainteresowań artystycznych: plastycznych, muzycznych, teatralnych;
 • Odkrywanie i rozwijanie indywidualnych uzdolnień artystycznych dzieci;
 • Promowanie edukacji artystycznej dzieci w wieku przedszkolnym;
 • Umożliwienie dzieciom prezentacji na forum publicznym;
 • Integracja placówek przedszkolnych powiatu olkuskiego;
 • Wymiana doświadczeń zawodowych i pomysłów nauczycieli wychowania przedszkolnego w obszarze edukacji artystycznej.


Cele szczegółowe XVI Edycji Festiwalu:


 • Zachęcanie dzieci do dzielenia się przeżyciami związanymi z przyjaźnią i koleżeństwem i czerpanie radości ze wspólnych zabaw z przyjacielem;
 • Kształtowanie u dzieci postawy koleżeństwa i przyjaźni;
 • Rozwijanie umiejętności przejawiania oznak życzliwości, dobroci i koleżeństwa wobec innych dzieci;
 • Rozbudzanie dziecięcej aktywności, samodzielności, kreatywności
 • poprzez wielokierunkowe działania twórcze.


Termin składania prac plastycznych – 22.03.2024r.


Termin zgłaszania uczestników konkursu recytatorskiego – 05.04.2024r.


Termin zgłaszania uczestników konkursu piosenki – 05.04.2024r.


Więcej informacji na stronie  Miejskiego Ośrodka Kultury w Bukownie pod adresem: