INFORMACJA


Burmistrz Miasta Bukowno informuje, że w dniu 29 marca 2024 r. (piątek) Urząd Miejski w Bukownie będzie czynny od godz. 7.00 do godz. 12.30.


Ponadto w dniu 31 marca 2024 roku (niedziela) w godzinach 10.00-13.00 w nagłych sprawach sporządzenia aktu zgonu Urząd Stanu Cywilnego w Bukownie pełni dyżur telefoniczny pod numerem 692 004 518.