W dniu 6 maja 2024 roku o godzinie 13:00, w Sali Widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Bukownie odbyła się I sesja Rady Miejskiej w Bukownie na kadencję 2024 – 2029, zwołana postanowieniem Nr 480/2024 Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 16 kwietnia 2024 r.


Podczas uroczystego posiedzenia prowadzonego przez Radną Zofię Skałkę, Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej Pani Ilona Leś wręczyła nowo wybranym Radnym zaświadczenia o wyborze, po czym Radni złożyli ślubowanie o treści:


„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”Następnie Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej Pani Ilona Leś wręczyła Panu Marcinowi Cockiewiczowi zaświadczenie o wyborze na Burmistrza Miasta, po czym Pan Marcin Cockiewicz złożył ślubowanie o treści:


Obejmując urząd Burmistrza Miasta Bukowno, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców Miasta Bukowno”


Po złożeniu ślubowania Burmistrz Miasta Marcin Cockiewicz w krótkim wystąpieniu podziękował wyborcom za zaufanie i zadeklarował chęć współpracy z nową Radą Miejską w Bukownie.Na tym zakończono pierwszą część posiedzenia i po przerwie wznowiono obrady w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Bukownie.


Podczas drugiej części posiedzenia Rada Miejska w głosowaniu tajnym na Przewodniczącą Rady Miejskiej w Bukownie wybrała Radną Barbarę Kowalską.


Również w głosowaniu tajnym Rada Miejska wybrała dwóch Wiceprzewodniczących: Radną Lenę Lubaszkę i Radnego Bogusława Lubaszkę.