Coraz częściej korzystamy z przyjaznych rozwiązań komunikacji elektronicznej. E-usługi to duże ułatwienie i istotna oszczędność czasu. Dzięki realizacji projektu " E-jakość – zmiany w administracji w Gminie Bukowno" dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej także w naszym mieście poszerzone zostały możliwości korzystania z tych udogodnień. Jedną z nich jest możliwość składania informacji podatkowych oraz dokonywanie internetowych płatności podatkowych online.

Dzięki Portalowi Interesanta wchodzącego w skład Elektronicznego Biura Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Bukownie można na bieżąco sprawdzać i kontrolować swoje zobowiązania podatkowe wobec Miasta Bukowno oraz uregulować je drogą on-line – bezpiecznie i bez wychodzenia z domu. Portal Interesanta Urzędu Miejskiego w Bukownie dostępny jest pod adresem internetowym: portal.umbukowno.pl.

 
W celu zalogowania się do portalu wymagane jest posiadanie tzw. profilu zaufanego. Szczegółową instrukcję, jak go założyć można znaleźć na stronie: pz.gov.pl. Można też skorzystać z profilu zaufanego oferowanego przez bankowość elektroniczną, z dowodu osobistego z warstwą elektroniczną lub z aplikacji mObywatel.

Za pomocą Portalu Interesanta bez wychodzenia z domu można sprawdzić m.in.:

  • stan swoich zobowiązań wobec Gminy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku od środków transportu, opłat za wywóz odpadów komunalnych,
  • wymiar podatku oraz wykaz nieruchomości, za które naliczany jest podatek,
  • wykaz pojazdów wg złożonych deklaracji, będący podstawą do naliczenia podatku od środków transportowych,
  • historię płatności internetowych.

Poprzez Portal Interesanta można też zapłacić podatek bezpośrednio za pośrednictwem tej strony. Zachęcamy do korzystania z Portalu Interesanta, który jest wygodnym i bezpiecznym narzędziem do realizacji spraw bez konieczności wychodzenia z domu. 

Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Bukownie dostępne jest w internecie pod adresem ebok.umbukowno.pl.