Kierownik MOPS wraz z asystentem rodziny i pracownikami socjalnymi zapraszają wszystkich chętnych rodziców na bezpłatne warsztaty edukacyjne wzmacniające umiejętności wychowawcze w ramach "Szkoły dla rodziców"


Zajęcia o charakterze psychoedukacyjnym przeznaczone są dla wszystkich rodziców z terenu gminy Bukowno, którzy chcą rozwijać swoje kompetencje rodzicielskie oraz umiejętności wychowawcze. Zajęcia będą miały charakter warsztatowy, czyli będą służyły rozwojowi konkretnych, praktycznych umiejętności wychowawczych, potrzebnych w codziennym kontakcie z dzieckiem.


Zajęcia adresowane są w szczególności do rodziców, którzy chcą:

 • podnieść swoje kompetencje wychowawcze,
 • nauczyć się budowania lepszego kontaktu ze swoim dzieckiem,
 • radzenia sobie z sytuacjami kryzysowymi bez stosowania przemocy,
 • lepiej poznać samych siebie w roli rodzica,
 • odkryć swoje rodzicielskie zasoby.

Na warsztatach rodzice będą się uczyć:

 • technik wychowawczych,
 • dobrej i efektywnej komunikacji z dzieckiem,
 • jak ustalać i egzekwować zasady,
 • reguł wyznaczania granic,
 • stosowania kar i nagród w procesie wpajania samodyscypliny,
 • rozpoznawania swoich potrzeb i potrzeb dziecka oraz wyrażania ich,
 • nazywania uczuć własnych i uczuć dziecka oraz radzenia sobie z nimi,
 • bezprzemocowego rozwiązywania konfliktów w relacji z dzieckiem.


I termin – warsztaty z pedagogiem 22.07.2024r.–23.07.2024r. w godz. 9.30 - 13.00

II termin – warsztaty z psychologiem: 08.08.2024 r.w godz. 14.00 – 17.30, 09.08.2024r.w godz.9.00– 13.30


Prosimy o zgłaszanie się osób chętnych do pracowników socjalnych telefonicznie: 32 6421230, 32 6421141, lub osobiście pokój nr. 8 i 10.


Liczba miejsc ograniczona!!!