OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA BUKOWNO

z dnia 5 lipca 2024 r.


w sprawie podania informacji o okręgu wyborczym nr 3, jego granicach, numerze, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie miejskiej komisji wyborczej

 

Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408), w związku z Zarządzeniem Wojewody Małopolskiego z dnia 3 lipca 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów ponownych do Rady Miejskiej w Bukownie (Dz. Urz. Woj. Mał. z 2024, poz. 4545), podaję do wiadomości publicznej informację o okręgu wyborczym nr 3, jego granicy, numerze, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Bukownie w wyborach ponownych do Rady Miejskiej w Bukownie zarządzonych na dzień 4 sierpnia 2024 r.

numer

okręgu wyborczego

granice okręgu wyborczego

liczba

radnych

wybieranych

w okręgu wyborczym

3

BUKOWNO: 1 Maja 1 – 33; ul. 1 Maja 35-67 (nieparzyste), ul. Bukowa, ul. Długa, ul. Ignacego Krasickiego, ul. ks. Bolesława Zelka od 17 do końca (nieparzyste), ul. Młyńska, ul. Władysława Stanisława Reymonta od 40 do końca, ul. Spacerowa, ul. Polis

1Siedziba Miejskiej Komisji Wyborczej w Bukownie mieści się w Urzędzie Miejskim w Bukownie ul. Kolejowa 16, sala narad; nr tel. 32 626 18 56Burmistrz Miasta Bukowno

(-) Marcin Cockiewicz